Tjenester

HVORDAN BEREGNES PRISEN?

Som beskrevet over har vi en minimumspris for serviceoppdrag som for tiden er kr 1185,- + mva. Tiden beregnes fra det øyeblikket montør drar fra enten vår butikk, eller fra et annet serviceoppdrag og frem til jobben er ferdig utført. Altså vil tiden det tar å kjøre til oppdraget være med i beregningen av timesforbruket.

Tar oppdraget lenger tid enn minstetaksten, vil vanlig timepris gjelde. Om oppdraget tar tilsammen 2,5 timer blir prisen altså 790 x 2,5 = 1975,- + mva.

Transport I de fleste tilfeller kommer transportkostnader i tillegg til minstepris eller timepris. Normalt vil dette være fra 220,- til 380,- ex. mva, avhengig av hvor mange km det er til oppdragsadressen

Døråpning, låsskift, montering, alarm og elektronisk lås.

Låsesmed 24-7, er et lås og boligsikkerhets firma. Vi tilbyr sikre og rimelige låsesmedtjenester 24 timer i døgnet, alle dager. Vi er opptatt av god kvalitet og service. Vi har konkurransedyktig priser og kort utrykningstid i hele Oslo og Viken.
Din trygghet er vår prioritet.

PRISER

Timepris konsulentbistand (0800-2000):  630/790 NOK
Minstepris dagtid (inkluderer inntil 1,5 time):  950/1185 NOK
Timepris natt (2000-0800):  2100 NOK
Utrykning natt 2000-0800 (inkluderer inntil 1,5 time):  3150 NOK
Transport:  Etter avstand.

MVA ikke inkludert