Elektronisk lås

Si farvel til nøklene.
Med Yale doorman elektronisk lås trenger du ikke lenger tenke på å ha forlagt, mistet eller lånt ut nøkler.
Du låser deg enkelt inn med pin-kode eller brikke.
Låsen har integrerte taleinstruksjoner, som gjør det lett for deg å programmere inn brikker og pin-koder.
Du kan i tillegg ha oversikt over hvem som er hjemme til en hvertid, via en app på telefonen. Har du yngre barn som går alene fra skolen, kan denne funksjonen føles betryggende.

Får du en håndverker på besøk, kan du enkelt administre en midlertidig kode, som varer ut dagen.